Xăng dầu - thứ nhiên liệu không thể thiếu đối với loài người hiện nay, nhất là đối với người dân ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Bởi vậy, chứng nhận hớp quy xăng dầu trở thành thứ quan trọng bậc nhất đối với các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ xăng dầu, không chỉ vì nó là thứ nhiên liệu quan trọng, mà còn vì độ nguy hiểm của nhiên liệu dễ cháy nổ này.


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 1:2009/BKHCN

Thông tư số 20_2009_TT_ BKHCN- về việc ban hành QCVN     
QCVN 1: 2009/BKHCN

TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN

TCVN 6776: 2005 Xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 5689: 5000 Nhiên liệu diezen (DO) - Yêu cầu kĩ thuật.
TCVN 7716: 2007 Etanol nhiên liệu biến hình dùng để trộn với xăng sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa - Yêu cầu kĩ thuật.
TCVN 7717:2007 Nhiên liệu điêzen sinh học gốc (B100) – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 6702:2007 (ASTM D 3244-04) - Xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.


CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu

Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.
 

Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 2/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen
.
Công văn số 348/CP-KG ngày 27/4/2010 của Chính phủ về sản xuất xăng không chì RON 83.
Công văn số 3341/BKHCN-TĐC ngày 11/12/2006 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định về chất lượng xăng không chì RON 83

Quyết định số 904/QĐ-TĐC ngày 22/7/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007.

 


Nếu quý khách cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:
SĐT : 0902294668
Email : biz@apmcs.vn


TƯ VẤN HỢP QUY PHÂN BÓN TƯ VẤN HỢP QUY PHÂN BÓN

           Phân bón là những chất hoặc hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ có chưa một hoặc nhiều chất dinh dưỡng thiết...

TƯ VẤN HỢP QUY SẢN PHẨM THỰC PHẨM TƯ VẤN HỢP QUY SẢN PHẨM THỰC PHẨM

          Hợp quy sản phẩm thực phẩm có lẽ không còn quá xa lạ đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này...

TƯ VẤN HỢP QUY THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ TƯ VẤN HỢP QUY THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

           Hợp chuẩn hợp quy thiết bị điện và điện tử là một văn bản chứng nhận cực kì quan trọng đối với...

TƯ VẤN HỢP QUY THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG TƯ VẤN HỢP QUY THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG

          Theo QCVN 7:2011/BKHCN về việc hợp quy thép làm cốt bê tông là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản...

TƯ VẤN HỢP QUY KHÍ HÓA LỎNG LPG TƯ VẤN HỢP QUY KHÍ HÓA LỎNG LPG

           Công bố hợp quy khí dầu mỏ hóa lỏng là bằng chứng để các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu...