Đối với thiết bị điện tử sản xuất trong nước, nhập khẩu và kinh doanh phải được chứng nhận hợp quy về EMC theo phương thức 1 (thử nghiệm mẫu điển hình) quy định trong phụ lục của "Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy " ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc thử nghiệm phải được thực hiện bởi phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc được thừa nhận của bên thứ ba.CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN


Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự (QCVN 9 : 2012/BKHCN).
 

Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011-TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ.

 

Nếu quý khách cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:
SĐT : 0902294668
Email : biz@apmcs.vn


TƯ VẤN HỢP QUY PHÂN BÓN TƯ VẤN HỢP QUY PHÂN BÓN

           Phân bón là những chất hoặc hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ có chưa một hoặc nhiều chất dinh dưỡng thiết...

TƯ VẤN HỢP QUY SẢN PHẨM THỰC PHẨM TƯ VẤN HỢP QUY SẢN PHẨM THỰC PHẨM

          Hợp quy sản phẩm thực phẩm có lẽ không còn quá xa lạ đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này...

TƯ VẤN HỢP QUY THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ TƯ VẤN HỢP QUY THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

           Hợp chuẩn hợp quy thiết bị điện và điện tử là một văn bản chứng nhận cực kì quan trọng đối với...

TƯ VẤN HỢP QUY THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG TƯ VẤN HỢP QUY THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG

          Theo QCVN 7:2011/BKHCN về việc hợp quy thép làm cốt bê tông là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản...

TƯ VẤN HỢP QUY KHÍ HÓA LỎNG LPG TƯ VẤN HỢP QUY KHÍ HÓA LỎNG LPG

           Công bố hợp quy khí dầu mỏ hóa lỏng là bằng chứng để các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu...