Ngày nay phụ gia là các loại vật liệu được sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng, nó kết hợp với các loại xi măng, bê tông và vữa gúp công trình đạt chất lượng hơn. Tuy nhiên nó vẫn có những tác dụng phụ không mong muốn nếu không được kiểm tra và chứng nhận kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng. Cho nên phụ gia cho xi măng, bê tông là loại vậy liệu cần chứng nhận hợp quy để đảm bảo chất lượng trước khi được lưu hành sử dụng.
CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN
 

                   1             
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng: QCVN 16:2011/BXD, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 
2
Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Bộ Xây dựng Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng.
 
3
Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành.
 
4
 
Nghị đinh 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa.
 
5
Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính Phủ về Nhãn hàng hóa.
 
6
Thông tư số 14/2007/TT-BKHCN ngày 25/7/2007 bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính Phủ về Nhãn hàng hóa.
 
7

Công văn số 448/BXD-KHCN ngày 26/03/2012 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại QCVN 16:2011/BXD ban hành ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng.


Nếu quý khách cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:
SĐT : 0902294668
Email : biz@apmcs.vn


TƯ VẤN HỢP QUY SẢN PHẨM THỰC PHẨM TƯ VẤN HỢP QUY SẢN PHẨM THỰC PHẨM

          Hợp quy sản phẩm thực phẩm có lẽ không còn quá xa lạ đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này...

TƯ VẤN HỢP QUY PHÂN BÓN TƯ VẤN HỢP QUY PHÂN BÓN

           Phân bón là những chất hoặc hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ có chưa một hoặc nhiều chất dinh dưỡng thiết...

TƯ VẤN HỢP QUY THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ TƯ VẤN HỢP QUY THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

           Hợp chuẩn hợp quy thiết bị điện và điện tử là một văn bản chứng nhận cực kì quan trọng đối với...

TƯ VẤN HỢP QUY THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG TƯ VẤN HỢP QUY THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG

          Theo QCVN 7:2011/BKHCN về việc hợp quy thép làm cốt bê tông là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản...

TƯ VẤN HỢP QUY KHÍ HÓA LỎNG LPG TƯ VẤN HỢP QUY KHÍ HÓA LỎNG LPG

           Công bố hợp quy khí dầu mỏ hóa lỏng là bằng chứng để các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu...