Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 thích hợp cho mọi loại hình tổ chức và được thừa nhận trên toàn thế giới như một hệ thống quản lý chất lượng vô giá. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 thích hợp cho mọi tổ chức thuộc mọi lĩnh vực và sẽ giúp tổ chức của bạn cải thiện các quá trình quản lý để cạnh tranh trong khu vực hoặc trên toàn cầu.HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001
 TỔNG QUAN
 

-  Cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm và dịch vụ với chứng nhận ISO 9001.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, các doanh nghiệp thành công là những doanh nghiệp chú trọng đến chất lượng trong hoạt động kinh doanh của mình từ phương thức thực hiện đến việc chuẩn hoá dịch vụ khách hàng và đảm bảo chất lượng các sản phẩm mà họ cung cấp.
-  Đến nay, đã có hơn 1 triệu tổ chức, doanh nghiệp tại 178 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới nhận được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001.ISO 9001 là tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý Chất lượng quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành như một khung nền tảng cho tổ chức, doanh nghiệp quản lý các quá trình trong hoạt động của mình.
-  Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên 7 nguyên tắc quản lý chất lượng tiên tiến :

          +  Đặt trọng tâm vào khách hàng
          +  Thực thi nguyên tắc lãnh đạo
          +  Huy động mọi thành viên
          +  Tiếp cận theo quá trình
          +  Không ngừng cải tiến
          +  Quyết định dựa trên dữ kiện
          +  Quan hệ cùng có lợi 


LỢI ÍCH

Lợi ích mà Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001 mang lại cho hoạt động kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp :

-  Minh chứng cam kết của tổ chức, doanh nghiệp về việc đảm bảo chất lượng và đạt được sự hài lòng của khách hàng.
-  Đảm bảo rằng sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu về luật pháp và chế định áp dụng.
-  Là chuẩn mực cho phép tổ chức doanh nghiệp đo lường được sự tiến bộ hướng tới việc cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh.
-  Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của tổ chức, doanh nghiệp thông qua việc tiết kiệm được tiền bạc cho các hoạt động xử lý sai lỗi, cải tiến kết quả thực hiện công việc, nâng cao mức độ thoả mãn của khách hàng và tăng lợi nhuận.
-  ISO 9001 được thiết kế để có thể hoàn toàn tương thích và tích hợp được với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như OHSAS An toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp, ISO 14001 Môi trường và ISO 50001 Năng lượng.


            Và khi doanh nghiệp của bạn còn lúng túng trong việc xác định phạm vi áp dụng, hoặc doanh nghiệp của bạn gặp khó khăn trong quá trình Cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn ISO9001 vì “Làm đúng nhưng không trúng”; Đừng ngần ngại và hãy liên hệ ngay với tổ chức Tư vấn Quản lý Châu Á – Thái Bình Dương, chúng tôi sẽ cùng doanh nghiệp của bạn xác định phạm vi, tư vấn xây dựng, áp dụng một Hệ thống trách nhiệm xã hội phù hợp nhất với chi phí và thời gian thực hiện hợp lý nhất.
 


HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ ISO/TS 16949 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ ISO/TS 16949

           ISO/TS 16949: 2009 có tên gọi đầy đủ là Các hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu đối với việc áp...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP / OHSAS 18001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP / OHSAS 18001

             Tất cả các tổ chức thuộc mọi ngành nghề đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc minh chứng được...

  HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG / ISO 14001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG / ISO 14001

            ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM/ ISO 22000 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM/ ISO 22000

          ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn của Việt...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN - ISO/IEC 27001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN - ISO/IEC 27001

          Một trong những giải pháp toàn diện mang lại hiệu quả cao, giảm thiểu rủi ro gây mất an toàn thông tin là...