ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn của Việt Nam biên soạn TCVN 22000:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 22000:2005. Tiêu chuẩn này tập trung vào an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm.

 HỆ THỐNG QUẢN LÝ
AN TOÀN THỰC PHẨM / ISO 22000

 TỔNG QUAN

-  Cam kết cung cấp sản phẩm thực phẩm an toàn với chứng nhận ISO 22000.
-  ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đưa ra yêu cầu về một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bao quát mọi loại hình tổ chức, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phầm từ trang trại đến bàn ăn.
ISO 22000 tiếp cận vấn đề an toàn thực phẩm dựa trên việc nhấn mạnh tổng thể đến các nguyên tắc kiểm soát sau: 
          +  Trao đổi thông tin tích cực: tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp tích cực trao đổi thông tin với các bên liên quan để hiểu rõ được các yêu cầu cũng như mong muốn đồng thời kịp thời thông báo về các biến động. 
           +   Quản lý hệ thống: tiêu chuẩn ISO 22000 được xây dựng trên nền tảng của tiêu chuẩn quản lý tiên tiến ISO 9001 qua đó cho phép tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện được hệ thống an toàn thực phẩm một cách có hiệu lực. 
           +    Kiểm soát mối nguy: một hệ thống có hiệu lực có khả năng kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm đến mức độ chấp nhận được trong sản phẩm cuối cùng. 
 
LỢI ÍCH
 
Lợi ích của việc áp dụng ISO 22000
 
-  Thực thi các quá trình được quốc tế thừa nhận rộng rãi trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp  
-  Mang lại cho nhà cung ứng, bạn hàng và các bên liên quan sự tin tưởng vào hoạt động kiểm soát mối nguy mà tổ chức,doanh nghiệp đang thực  hiện 
-  Thiết lập các điểm kiểm soát mối nguy cần thiết trong toàn bộ chuỗi cung ứng của tổ chức, doanh nghiệp -  Đảm bảo thực thi các trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan một cách minh bạch 
-  Có cơ sở nền tàng để thường xuyên cải tiến và điều chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo hiệu lực và hiệu quả. 

     Đừng ngần ngại và hãy liên hệ ngay với tổ chức Tư vấn Quản lý Châu Á – Thái Bình Dương, chúng tôi sẽ cùng doanh nghiệp của bạn xác định phạm vi, tư vấn xây dựng, áp dụng một Hệ thống quản lý phù hợp nhất với chi phí và thời gian thực hiện hợp lý nhất.
 
 

 


HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

           Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 thích hợp cho mọi loại hình tổ chức và được thừa nhận trên toàn...

  HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG / ISO 14001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG / ISO 14001

            ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ ISO/TS 16949 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ ISO/TS 16949

           ISO/TS 16949: 2009 có tên gọi đầy đủ là Các hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu đối với việc áp...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN - ISO/IEC 27001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN - ISO/IEC 27001

          Một trong những giải pháp toàn diện mang lại hiệu quả cao, giảm thiểu rủi ro gây mất an toàn thông tin là...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 29001 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 29001

          Ngành công nghiệp hoá dầu, khí đốt và dầu mỏ là một trong những ngành có nguy cơ rủi ro mang tính thảm họa...