Phân bón là những chất hoặc hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ có chưa một hoặc nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu được đưa vào sử dụng trong sản xuất nông nghiệp với mục đích chính là cung cấp chất dinh dưỡng cho cây troongf nhằm giúp chúng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao. Nhằm bảo đảm an toàn cho sản phẩm lẫn chất lượng thì việc chứng nhận hợp quy phân bón là điều cần thiết CĂN CỨ CHỨNG NHẬN 

                                       1                                       
2
Quyết định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 NGHỊ ĐỊNH về quản lý phần bón

 
3
Thông tư 29/2014/TT-BCT Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

 
4
Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số điều của nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN
 

                       1            
 
2
TCVN 4296-86 - QUẶNG APATIT Yêu cầu kỹ thuật Apatit ore Technical requirements

 
3
TCVN 180-86 - QUẶNG APATIT Phương pháp thử Apatit ore Methods of test

 
4
TCVN 2619-1994 - URÊ NÔNG NGHIỆP YÊU CẦU KỸ THUẬT Urea for agriculture Technical requirements

 
5
TCVN 4853-89 - PHÂN KHOÁNG Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt Mineral fertilizer Method for determination of  grainaire analysis

 
6
TCVN 4852-89 - PHÂN KHOÁNG Phương pháp xác định độ bền tĩnh của các hạt Mineral fertilizer Method for determination of granules static strength

 
7
TCVN 6167:1996 - Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan Phosphat-solubilíing microbial fertilizer

 
8
TCVN 2620-1994 - URÊ NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP THỬ Urea for agriculture Method of test

 
9
TCVN 6169:1996 - Phân bón vi sinh vật - Thuật ngữ Microbial fertilizer - Terms

 
10
TCVN 6168:1996 - Phân bón vi sinh vật giải xenluloza Cellulose-degraing microbial fertilizer

 

CÁC VĂN BẢN  LIÊN QUAN

                                       1                                      
 
2
Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN, ngày 31/12/2008 về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên  phân bón mới, thay thế Quyết định số 37/2007/QĐ-BNN ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới

 
3
 
4
 
5
Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của của chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

 

Nếu quý khách cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:
SĐT : 0902294668
Email : biz@apmcs.vn


TƯ VẤN HỢP QUY SẢN PHẨM THỰC PHẨM TƯ VẤN HỢP QUY SẢN PHẨM THỰC PHẨM

          Hợp quy sản phẩm thực phẩm có lẽ không còn quá xa lạ đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này...

TƯ VẤN HỢP QUY THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ TƯ VẤN HỢP QUY THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

           Hợp chuẩn hợp quy thiết bị điện và điện tử là một văn bản chứng nhận cực kì quan trọng đối với...

TƯ VẤN HỢP QUY THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG TƯ VẤN HỢP QUY THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG

          Theo QCVN 7:2011/BKHCN về việc hợp quy thép làm cốt bê tông là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản...

TƯ VẤN HỢP QUY XĂNG, DẦU, NHIÊN LIỆU DIEZEN VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC TƯ VẤN HỢP QUY XĂNG, DẦU, NHIÊN LIỆU DIEZEN VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC

           Xăng dầu - thứ nhiên liệu không thể thiếu đối với loài người hiện nay, nhất là đối với người dân ở...

TƯ VẤN HỢP QUY XI MĂNG VÀ CLANHKE TƯ VẤN HỢP QUY XI MĂNG VÀ CLANHKE

            Căn cứ theo QCVN 16:2014/BXD và thông tư số 01/2010/TT0BTD của Bộ xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh...