Quy định chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy thức ăn chăn nuôi đối với cá nhân và doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong lĩnh vực này là rất phù hợp vì hiện nay thị trường thức ăn chăn nuôi rất đa dạng về mặt hàng và chủng loại trong đó có không ít sản phẩm kém chất lượng nên thông qua chứng nhận sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ hơn đồng thời tăng chất lượng sản phẩm khi lưu thông.VĂN BẢN LIÊN QUAN


Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 
Nghị định 08/2010NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi

Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn Nghị định 08/2010/NĐ -CP về quản lý thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 


QUY CHUẨN KỸ THUẬT


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh  cho gà. 
Ký hiệu: QCVN 01 - 10: 2009/BNNPTNT
 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt. 
Ký hiệu: QCVN 01 - 11: 2009/BNNPTNT  
 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn. 
Ký hiệu: QCVN 01 - 12: 2009/BNNPTNT 
 
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn cho bê và bò thịt. 
Ký hiệu: QCVN 01 - 13: 2009/BNNPTNT
 
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi
Ký hiệu: QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT
 
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Ký hiệu: QCVN 01 - 77 : 2011/BNNPTNT
 

 


Nếu quý khách cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:
SĐT : 0902294668
Email : biz@apmcs.vn


TƯ VẤN HỢP QUY TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ EMC TƯ VẤN HỢP QUY TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ EMC

           Đối với thiết bị điện tử sản xuất trong nước, nhập khẩu và kinh doanh phải được chứng nhận hợp...