Nói chung, phương pháp nâng cao ý thức chất lượng cho công nhân có thể thực hiện như sau:


1.   Làm cho họ nhận thức đang chế tạo chi tiết, bộ phận nào của sản phẩm, tạo cho họ niềm tự hào về vai trò, ý nghĩa, kỹ năng chế tạo (tay nghề).

2.   Làm cho họ hiểu rõ dòng chảy quy trình công nghệ, cơ cấu bảo đảm chất lượng.

3.   Làm cho họ biết rõ yêu cầu chất lượng trong thao tác, công việc là gì.

4.   Chỉ cho họ biết rõ tầm quan trọng của sản phẩm : sẽ được dùng như thế nào,ở đâu, và đem lại lợi ích gì.

5.   Làm rõ mục tiêu chất lượng để giảm sự phân tán chất lượng sản phẩm.

6.   Chỉ đạo cho họ biết phán đoán chính xác chất lượng như thế nào là tốt, xấu; chỉ đạo sao cho họ có niềm vui khi làm ra sản phẩm tốt, biết sung sướng với sự trưởng thành của mình.


CHƯƠNG 5 PHẦN 2. THIỂN KHAI ÁP DỤNG TPM CƠ BẢN. CHƯƠNG 5 PHẦN 2. THIỂN KHAI ÁP DỤNG TPM CƠ BẢN.

Quá trình thực hiện TPM cơ bản có thể được phân chia thành các bước đó là: Bước chuẩn bị, Bước 1 – Vệ sinh ban...

TIỀN KHÔNG CHỈ ĐỂ TIÊU MÀ PHẢI TIÊU KHÔN NGOAN. TIỀN KHÔNG CHỈ ĐỂ TIÊU MÀ PHẢI TIÊU KHÔN NGOAN.

          Không lâu sau khi đắc cử, tân Tổng Thống Barack Obama đã đưa ra cam kết chấn hưng nền kinh tế thể hiện...

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - TQM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - TQM

Quản lý chất lượng toàn diện là cách tiếp cận về quản lý chất lượng ở mọi công đoạn nhằm nâng cao năng...