Trong ngành sản xuất với số lượng ít, đa chủng loại vì sản xuất theo đơn đặt hàng nên trong quản lý sản xuất người ta hay có khuynh hướng coi trọng quản lý thời gian giao hàng, sự quan tâm đến chất lượng của cán bộ trong xưởng không cao. 


Tuy nhiên, quản lý thời gian giao hàng chỉ có nghĩa khi nó được đặt trên nền quản lý chất lượng. Đặc biệt, ngành sản xuất với số lượng ít, đa chủng loại thì ta cần quan tâm những vấn đề dưới đây trong quản lý chất lượng:

1.   Ý thức về chất lượng của công nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng trong chế tạo.

2.   Nếu không có sự hợp tác điều hòa giữa quản lý thời gian giao hàng quản lý giá thành IE (industrial engineering – kỹ thuât công nghiệp)… hay nói khác đi, không tạo được vòng quản lý sản xuất tổng hợp thì hiệu quả sẽ thấp.

3.   Cách bảo đảm chất lượng từng sản phẩm và phương pháo xử lý đặc biệt đối với hàng xấu sẽ ảnh hưởng đến uy tín xí nghiệp (thông qua việc sử dụng của khách hàng).

4.   Việc phổ biến cách suy nghĩ về phòng ngừa phát sinh hàng xấu, và chú ý sửa lỗi sai sót cần được xúc tiến một cách kiên nhẫn với sự tham gia của toàn thể nhân viên.

5.   Có khuynh hướng bỏ qua khâu làm thử, chế tạo trực tiếp ra sản phẩm nên cần có công nhân đa năng( làm được nhiều việc). Ngoài ra, vì có nhiều quy trình công nghệ nên số liệu nhiều, khó ứng dụng thủ pháp thống kê.


BỐN YẾU TỐ THU PHỤC VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI BỐN YẾU TỐ THU PHỤC VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

Một nghiên cứu mới cho thấy có bốn yếu tố chính có thể giữ chân nhân tài tại các thị trường mới nổi. Đó là...

ĐỘT PHÁ TRONG KINH DOANH – CHỈ CẦN MỘT LẦN DẤN BƯỚC (P2) ĐỘT PHÁ TRONG KINH DOANH – CHỈ CẦN MỘT LẦN DẤN BƯỚC (P2)

Thay đổi tư duy sẽ tạo ra đột phá Yếu tố mang tính cách mạng trong dự án này chính là ở chỗ: Thứ nhất, ý...

CHƯƠNG 5 PHẦN 2. THIỂN KHAI ÁP DỤNG TPM CƠ BẢN. CHƯƠNG 5 PHẦN 2. THIỂN KHAI ÁP DỤNG TPM CƠ BẢN.

Quá trình thực hiện TPM cơ bản có thể được phân chia thành các bước đó là: Bước chuẩn bị, Bước 1 – Vệ sinh ban...