Optimum Solutions for Productivity and Quality


Tư vấn ISO đóng một vai trò quan trọng đối với hiệu quả của Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO. Chứng nhận ISO không chỉ đơn giản là “tờ giấy” treo trên tường để mà tự hào, chứng nhận ISO thể hiện văn hóa doanh nghiệp, với vai trò là người tư vấn, Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng tiêu chuẩn ISO như là công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.


   Chương trình tư vấn của chúng tôi bao gồm các bước cơ bản sau đây:


1. Phân tích thực trạng:

Chúng tôi tiến hành thẩm định một cách tổng thể các hoạt động và hệ thống hiện tại của doanh nghiệp  để xác định mức độ hệ thống quản lý hiện tại đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO. Trong bước này, kế hoạch triển khai được xây dựng.


2. Đào tạo về ISO:

Chúng tôi cung cấp một bộ đầy đủ nhất các chương trình đào tạo về tiêu chuẩn ISO, bao gồm: đào tạo nhận thức, đào tạo soạn thảo tài liệu, đào tạo áp dụng, và đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ.


3. Thiết lập hệ thống tài liệu và áp dụng:

Description: F:\Word\ISO\Smither\web\pictures\tuvan1.jpgChúng tôi hướng dẫn / cố vấn / hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO về hệ thống tài liệu, bao gồm:


* Chính sách;

* Các mục tiêu;

* Chương trình quản lý;

* Các thủ tục/thủ tục vận hành chuẩn/Hướng dẫn làm việc/Lưu đồ quá trình;

* Các mẫu biểu/phiếu kiểm tra/bản ghi công việc;...


Chúng tôi đảm bảo rằng việc thiết kế hệ thống tài liệu được thực hiện một các tối ưu để hệ thống quản lý không trở nên phức tạp và tài liệu trở nên quá nhiều. Tài liệu được thiết kế tạo sự cân bằng tốt nhất giữa mức độ yêu cầu về quản lý và sự dễ dàng trong áp dụng, chứ không phải là gánh nặng cho hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

 4. Đánh giá nội bộ:
Việc đánh giá nội bộ được đảm bảo thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ của doanh nghiệp (những chuyên gia được chúng tôi đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 19011) dưới sự hướng dẫn cụ thể, chi tiết bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi cho cuộc đánh giá nội bộ lần đầu, hoặc các chuyên gia của chúng tôi sẽ thực hiện cuộc đánh giá này. Chúng tôi  đảm bảo cuộc đánh giá  nội bộ trở thành hoạt động mang lại giá trị cải tiến chứ không đơn giản là một thủ tục mang tính hình thức.

Description: F:\Word\ISO\Smither\web\pictures\chung nhan 5.jpg 

5. Đánh giá thử:

Trước khi đánh giá cấp chứng chỉ bởi tổ chức chứng nhận, cuộc đánh giá thử được chúng tôi thực hiện nhằm đảm bảo chắc chắn rằng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO được áp dụng một cách hiệu quả và đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn. Đây là công cụ nhằm tạo sự tự tin cho doanh nghiệp đối với cuộc đánh giá cấp chứng nhận. Ở giai đoạn này, chuyên gia của chúng tôi cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa cho các điểm còn tồn tại phát hiện trong cuộc đánh giá (nếu có).

6. Hỗ trợ đánh giá chứng nhận:
Chuyên gia tư vấn ISO của chúng tôi sẽ hỗ trợ trực tiếp buổi đánh giá nếu được yêu cầu bằng cách làm việc cùng ban ISO của doanh nghiệp trong suốt buổi đánh giá chứng nhận. Chúng tôi đảm bảo rằng cuộc đánh giá thành công dễ dàng, thuận lợi và đảm bảo nhận được chứng chỉ đúng kế hoạch.


Chúng tôi cung cấp các giải pháp thực hiện độc đáo, hiệu quả, dễ hiểu, dễ thực hiện và nhanh chóng, để quá trình chứng nhận ISO không những không tiêu hao nguồn lực mà nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
 

 

Description: F:\Word\ISO\Smither\web\pictures\gt.png


 

Đội ngũ chuyên gia tư vấn quản lý Châu Á – Thái Bình Dương không thực hiện công việc của mình như là những người bên ngoài doanh nghiệp, thi thoảng đến rồi đi mà chúng tôi thực hiện công việc như những thành viên vốn có trong đội ngũ thực hiện của doanh nghiệp và định hướng các quá trình thực hiện thông qua sự lãnh đạo đích thực. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có những đặc điểm khác biệt và độc nhất về kinh nghiệm, giáo dục, và năng lực.

Khi làm việc với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi, kết quả thật đơn giản. Chứng nhận được cấp thành công trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, với hiệu quả cao nhất mà việc áp dụng tiêu chuẩn mang lại, cải tiến hiệu quả từ cấp cao nhất cho đến cấp thấp nhất trong doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp tìm kiếm chuyên gia tư vấn để thực hiện áp dụng và đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO, chúng tôi cung cấp giải pháp tư vấn tổng thể cho doanh nghiệp nhằm đạt được sự chứng nhận và công nhận quốc tế đối với hệ thống quản lý của doanh nghiệp.           Description: F:\Word\ISO\Smither\web\pictures\cg1.JPG
Hãy để chúng tôi đưa ISO thành công cụ phục vụ doanh nghiệp của bạn;
Chứ không phải doanh nghiệp của bạn phục vụ ISO!

 
 

www.apmcs.vn                                        Tel. : 04-3954-5666                    Email: biz@apmcs.vn